Výstavba

Jsou prefabrikovanými panely se zabudovanými rozvody pro vytápění teplou vodou, v panelech jsou připraveny prostupy pro případnou kabeláž a rozvody systému zimního recyklu. Osazení těchto panelů je na obvodové základové pasy.

Součástí dodávky zemních panelů jsou i prefabrikované sběrné žlaby, včetně krycích roštů. Výhodou těchto žlabů je hloubka 1m, díky které dochází k zachycení (sedimentaci) hrubých nečistot z mytí již v těchto žlabech.

Výhodou je časová úspora oproti běžné monolitické desce, jedná se u „suchou“ montáž, kterou lze provádět i zimním období.


V nabídce naleznete i systém zastřešení boxů, dodávku hal pro portálové mycí linky včetně technické místnosti. Jedná se o modulární systém sestávající z ocelové žárově pozinkované ocelové konstrukce, střechy a příček. Střecha je tvořena buď sendvičovým panelem s PU jádrem, případně pozinkovaným profilovaným plechem, příčky mohou být buď ze sendvičových PU panelů, případně z tvrzeného skla.


Nabízíme komplexní řešení čištění odpadních vod, a to buď biologickou anebo chemickou cestou. Součástí dodávky jsou i veškeré nádrže (sedimentační, zásobní) případně doplňkové čištění uhlíkovými filtry, dezinfekce vyčištěné odpadní vody ozonizací, včetně možnosti opětovného využití odpadní vody v procesu mytí.


Našim zákazníkům poskytujeme podporu v rámci projekce, a to buď dodáním podkladů pro vlastní projekci, nebo případně vytvoření kompletní projektované dokumentace pro stavební řízení.